REGLAMENT BASQUET INMACO–ANNA RAVELL

Aquest petit manual vol recollir unes normes especifiques de conducta que el Bàsquet Inmaco espera poder observar dels seus jugadors tan dins com fora de la pista de joc.
Donat que és impossible, naturalment, cobrir amb una regla específica totes les situacions que es poden donar, el jugador ha de recordar que sempre s´espera d´ell que es comporti al més alt nivell d´ honestedat, moralitat, joc net i esportivitat i que moderi qualsevol tipus de conducta que poguí danyar tant el seu interès com els de la seva escola.
El no comportar-se d´acord a els nivells esmentats pot donar com a resultat sancions per el propi jugador.
El jugador sempre serà responsable de conviure amb las normes establertes, i la seva ignorància no pot constituir una excusa pel seu compliment, igualment serà el seu deure l´estar degudament informat dels horaris, instruccions i directrius que es donin en tot moment.

ENTRENAMENTS

1.- És obligatòria l´assistència a tots els entrenaments programats. Només l´entrenador, segons el seu criteri, pot donar permís per faltar o arribar tard.

2.- Els jugadors han d´arribar al entrenament amb temps suficient per poder estar a pista a l´hora senyalada d´inici, equipats amb roba esportiva.

3.-Si un jugador no pot assistir a un entrenament a causa de malaltia o imprevist, s´ha de comunicar al entrenador o delegat d´equip amb la major brevetat possible.

4.-Un dia al mes, es realitzaran entrenaments amb portes obertes per poder veure als vostres fills/es.

PARTITS

1.-A tots els partits que es juguin a l´Escola es obligatori fer us del vestidor, així com dutxar-se al finalitzar el partit. Depenent dels vestidors dels equips rivals ja es decidirà a camp contrari.

2.-Els partits a l´escola els jugadors tenen que estar 30 minuts abans del inici del partit canviats per iniciar un bon escalfament.


EQUIPAMENT

1.-És obligatori els dies de partit venir equipats amb el xandall sencer i dessuadora de partit tant als desplaçaments com a l´escola.

2.-Durant els partits cap jugador pot portar anells, polseres, pearcings, arrecades, etc... ni qualsevol tipus de objecte que per les seves característiques poguessin causar dany al seu company o rival.

3.-L´us de samarretes sota la samarreta de joc ha de ser del mateix color.


DESPLAÇAMENTS

1.-Tots els desplaçaments es faran des de l´escola o des d´un punt de trobada que dictaminarà l´entrenador o delegat.

2.-Si per qualsevol necessitat algun pare ha d´anar amb el seu fill directament al camp de joc (prèvia notificació a l´entrenador o delegat) té que està 35 minuts abans de l´inici del partit.
VESTIDORS

1.-El vestidor romandrà tancat a tota persona aliena a l´equip, excepte la que estigui autoritzada per l´entrenador o delegat.COMPORTAMENT PERSONAL


1.- Durant el desenvolupament del partit, entrenament, etc... el jugador ha de tenir el màxim respecte cap a l´entrenador, delegat, pares, públic, etc..

2.-El jugador te que complir qualsevol ordre del entrenador quan aquest es trobi fent l´esmentada funció i romandrà a la pista mentre no se li digui el contrari.

3.-El comportament a la pista per part del jugador deu de seguir les normes de la més estricte esportivitat.

4.-El bon ús de les instal·lacions de l´escola es necessari per un bon manteniment de les mateixes i una perfecta convivència entre tots.